Copyright 2020 - Custom text here

Unit Kewangan

Unit Kewangan

VISI

Mewujudkan perkhismatan pengurusan kewangan dan perolehan yang cemerlang sebagai pelengkap kepada Hospital Kuala Nerang.

 

MISI

Bahagian kewangan dan perolehan komited untuk mewujudkan perkhidmatan pengurusan kewangan dan perolehan yang terbaik di Hospital Kuala Nerang dengan meningkatkan keupayaan, kecekapan dan keberkesanan, ketulusan, akauntabiliti dan integriti.

 

OBJEKTIF

Mewujudkan khidmat pengurusan kewangan dan perolehan yang terbaik dengan cara:

1) Merancang semua aktiviti di bawah pengurusan kewangan dan perolehan dengan teratur dan efisyen

2) Menggunakan sumber manusia dan lain-lain secara berkesan untuk melaksanakan pengurusan kewangan dan perolehan dengan cekap.

3) Membuat kawalan dan pemantauan prestasi perbelanjaan serta kutipan hasil.

4) Menguatkuasakan semua peraturan kewangan berdasarkan Akta Acara Kewangan 1957, Akta Tatacara Kewangan 1957, Arahan Perbendaharaan, Pekeliling Perbendaharaan, Arahan Pegawai Pengawal serta arahan-arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa.

 

FUNGSI

1) Menyedia, mengawal dan menyelaras Belanjawan Mengurus (B.42) terutama dalam aspek agihan peruntukan dan pemantauan perbelanjaan.

2) Menguruskan pembayaran tuntutan bagi aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Kementerian serta pelarasan gaji dan elaun kakitangan.

3) Menguruskan pindah peruntukan bagi Perbelanjaan Mengurus (B.42) dan Perbelanjaan Pembangunan (P.42).

4) Menguruskan kutipan balik bagi bil telefon persendirian, pelarasan emolumen dan lain-lain bayaran hospital.

5) Menguruskan perolehan bekalan/ kerja/ perkhidmatan dan perunding secara sebutharga/ tender bagi jabatan/ bahagian.

6) Memberikan khidmat nasihat mengenai pengurusan kewangan dan perolehan.

7) Menguruskan perakaunan dan penyediaan penyata/ laporan berkenaan untuk tujuan kawalan dan pengesahan perbelanjaan.

8) Menyelaras dan mengawasi pelaksanaan sistem e-Perolehan dan 1 GFmas.

 

 

 

Hospital Kuala Nerang telah mendapat Persijilan Akriditasi daripada MSQH kali ke-3 untuk tempoh 4 tahun (13 sept. 2012 - 12 Sept. 2015) | Pensijilan HALAL daripada JAKIM untuk tempoh 2 tahun (1 Julai 2018 - 30 Jun. 2020) | Pensijilan GMP ( Good Manufacturing Practice) untuk tempoh 3 tahun (8 Feb. 2018 - 7 Feb. 2021)| Sijil Pengiktirafan BeSS (BERSIH, SELAMAT Dan SIHAT : BAGI PENGUSAHA PREMIS MAKANAN) untuk tempoh 3 tahun (30 Mei 2019 - 29 Mei 2022) | Pensijilasn MeSTI (26 Jun 2019 - 01 Mei 2022) | Pensijilan HACCP (02 Mei 2019 - 01 Mei 2022)
f t g m
Copyright © 2020 Hospital Kuala Nerang. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.