Copyright 2020 - Custom text here

Unit Kejuruteraan

Unit Kejuruteraan

PENGENALAN

     Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan ditubuhkan di bawah Seksyen Operasi Hospital.Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan ,Kementerian Kesihatan Malaysia yang berperanan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab mengawalselia perlaksanaan Perkhidmatan Sokongan Hospital oleh Syarikat Konsesi (Faber Medi-Serve Sdn.Bhd).

 

VISI

     Bekerjasama erat dengan Syarikat Konsesi dan Perunding Hospital dalam merangka dan memantau pengoperasian Hospital beserta aset-asetnya berada pada tahap yang optimum dalam memberi khidmat yang baik dan berkesan kepada masyarakat amnya dan pesakit umumnya.

 

MISI

Unit Kejuruteraan akan memastikan perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat Konsesi adalah berkualiti dengan :-

  • Memantau dan menyelaras perkhidmatan fasilitas hospital,kondisi peralatan perubatan dan bukan perubatan,kebersihan,linen dan perlupusan sisa perubatan diurus dengan perubatan.
  • Memantau semua aduan yang dibuat oleh pengguna diambil tindakan mengikut tempoh waktu tertentu.
  • Mewujudkan perkongsian pintar diantara Pengurusan Hospital dan Perunding Sistem Awasan Hospital (SIHAT)dalam menguruskan perkhidmatan yang diswastakan.
  • Memastikan peruntukan yang diberlanjakan Kerajaan kepada Syarikat Konsesi adalah optimum dan berhemah.

 

OBJEKTIF

  • Menyelian dan Memantau Perlaksanaan program perkhidmatan sokongan Hospital secara menyeluruh.
  • Untuk melindungi kepentingan Kementerian Kesihatan Malaysia dan pengguna-pengguna Hospital dengan memastikan kepatuahan kepada terma-terma yang termaktub diadalam Perjanjian Konsesi.
  • Memastikan Perkhidmatan Sokongan Hospital diuruskan dengan cekap,selamat dan berkesan.

 

KATEGORI PERKHIDMATAN SOKONGAN

  1. Perkhidmatan Kejuruteraan Pengurusan Fasiliti (Facility Engineering Management Services)FEMS.
  2. Perkhidmatan Pengurusan Kejuruteraan Biomedikal (Biomedical Engineering Management Services)BEMS.
  3. Perkhidmatan Linen dan Pendobian (Linen & Laundry Services)LLS.
  4. Perkhidmatan Pembersihan (cleansing).
  5. Perkhidmatan Pengurusan Sisa Klinikal (Clinical Waste Management System)CWMS.
Hospital Kuala Nerang telah mendapat Persijilan Akriditasi daripada MSQH kali ke-3 untuk tempoh 4 tahun (13 sept. 2012 - 12 Sept. 2015) | Pensijilan HALAL daripada JAKIM untuk tempoh 2 tahun (1 Julai 2018 - 30 Jun. 2020) | Pensijilan GMP ( Good Manufacturing Practice) untuk tempoh 3 tahun (8 Feb. 2018 - 7 Feb. 2021)| Sijil Pengiktirafan BeSS (BERSIH, SELAMAT Dan SIHAT : BAGI PENGUSAHA PREMIS MAKANAN) untuk tempoh 3 tahun (30 Mei 2019 - 29 Mei 2022) | Pensijilasn MeSTI (26 Jun 2019 - 01 Mei 2022) | Pensijilan HACCP (02 Mei 2019 - 01 Mei 2022)
f t g m
Copyright © 2020 Hospital Kuala Nerang. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.